วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

U

Alan Beale's Core Vocabulary - U (489 Words)

ubiquitous
ubiquity
udder
UFO
ugh
ugliness
ugly
uh
uh-huh
uh-oh
uh-uh
U.K.
ulcer
ulterior
ultimate
ultimately
ultimatum
ultrasonic
ultrasound
ultraviolet
um
umbilical cord
umbrella
umpire
umpteen
umpteenth
UN
unabashed
unabated
unable
unabridged
unacceptable
unacceptably
unaccompanied
unaccountable
unaccountably
unadulterated
unaffected
unaided
un-American
unanimity
unanimous
unanimously
unarmed
unassuming
unattached
unattended
unattractive
unauthorized
unavailable
unavoidable
unavoidably
unaware
unawares
unbalanced
unbearable
unbearably
unbeatable
unbeaten
unbelievable
unbelievably
unborn
unbounded
unbridled
unbroken
unbutton
uncalled-for
uncannily
uncanny
uncertain
uncertainly
uncertainty
unchanged
uncharacteristic
uncharacteristically
uncharted
unchecked
uncle
unclean
unclear
Uncle Sam
uncomfortable
uncomfortably
uncommon
uncommonly
uncompromising
unconcerned
unconditional
unconditionally
unconfirmed
unconscionable
unconscious
unconsciously
unconsciousness
unconstitutional
uncontrollable
uncontrollably
uncontrolled
unconventional
uncouth
uncover
uncut
undaunted
undecided
undeniable
undeniably
under
underage
underclass
underclassman
undercover
undercurrent
undercut
underdog
underestimate
undergo
undergrad
undergraduate
underground
undergrowth
underhanded
underline
underlying
undermine
underneath
undernourished
underpaid
underpants
underpass
underprivileged
underrate
underrated
underscore
undershirt
underside
understaffed
understand
understandable
understandably
understanding
understate
understated
understatement
understood
understudy
undertake
undertaken
undertaker
undertaking
undertone
undertook
undertow
underwater
underwear
underweight
underwent
underworld
underwrite
underwritten
underwrote
undesirable
undetermined
undeveloped
undid
undisclosed
undisturbed
undo
undoing
undone
undoubtedly
undress
undressed
undue
unduly
undying
unearth
unearthly
unease
uneasily
uneasiness
uneasy
uneducated
unemployed
unemployment
unemployment compensation
unending
unequal
unequally
unequivocal
unerring
uneven
unevenly
unexpected
unexpectedly
unfailing
unfair
unfairly
unfairness
unfaithful
unfamiliar
unfashionable
unfasten
unfavorable
unfeeling
unfit
unfold
unforeseen
unforgettable
unfortunate
unfortunately
unfounded
unfriendly
unfurl
ungainly
ungrateful
ungratefully
unhappily
unhappiness
unhappy
unhealthy
unheard-of
unholy
unhook
unicorn
unidentified
unification
uniform
uniformed
uniformity
uniformly
unify
unilateral
unimportant
uninhabitable
uninhibited
uninsured
unintelligible
uninterested
union
unionize
unique
uniquely
unisex
unison
unit
unite
united
United Kingdom
United Nations
United States
unity
universal
universally
universe
university
unjust
unjustified
unkempt
unkind
unkindly
unkindness
unknowingly
unknown
unlawful
unleaded
unleash
unless
unlike
unlikely
unlimited
unlisted
unload
unlock
unlucky
unmarked
unmarried
unmask
unmistakable
unmistakably
unmitigated
unmoved
unnatural
unnaturally
unnecessarily
unnecessary
unnerve
unnerving
unnoticed
unobtrusive
unoccupied
unofficial
unofficially
unorthodox
unpack
unpaid
unparalleled
unpleasant
unplug
unplugged
unpopular
unpopularity
unprecedented
unpredictable
unprepared
unprincipled
unprintable
unproductive
unprofessional
unprofitable
unprotected
unprovoked
unqualified
unquestionable
unquestionably
unquestioned
unravel
unreal
unrealistic
unreasonable
unreasonably
unrelenting
unreliable
unreserved
unresponsive
unrest
unrestrained
unrivaled
unroll
unruliness
unruly
unsafe
unsanitary
unsatisfactory
unsavory
unscathed
unscrew
unscrupulous
unseasonable
unseat
unseemly
unseen
unsettled
unsightly
unskilled
unsolicited
unsophisticated
unsound
unspeakable
unspecified
unspoken
unsportsmanlike
unstable
unsteady
unstoppable
unsuccessful
unsuccessfully
unsuitable
unsung
unsure
unsuspecting
untangle
untenable
unthinkable
unthinking
unthinkingly
untie
until
untimely
untiring
untold
untouchable
untoward
untried
untrue
untruthful
unused
unusual
unusually
unveil
unwanted
unwarranted
unwelcome
unwieldy
unwilling
unwind
unwise
unwitting
unwittingly
unwound
unwritten
unyielding
unzip
up
up-and-coming
upbeat
upbringing
upchuck
upcoming
update
upend
upfront
upgrade
upheaval
upheld
uphill
uphold
upholster
upholstered
upholstery
upkeep
uplifting
upon
upper
uppercase
upper class
upperclassman
uppermost
uppity
upright
uprising
uproar
uproot
upscale
upset
upshot
upside down
upside-down
upstage
upstairs
upstart
upstate
upstream
upsurge
upswing
uptake
uptight
up-to-date
up-to-the-minute
uptown
upturn
upward
upwards
uranium
Uranus
urban
urbane
urban renewal
urban sprawl
urchin
urge
urgency
urgent
urgently
urinate
urine
urn
US
us
USA
usage
use
used
used to
useful
usefully
usefulness
useless
uselessly
uselessness
user
user-friendly
usher
usual
usually
usurp
utensil
uteri
uterus
utility
utility room
utilization
utilize
utmost
utopia
utopian
utter
utterance
utterly
U-turn

ไม่มีความคิดเห็น: