วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

D

Alan Beale's Core Vocabulary - D (1291 Words)

dab
dabble
dachshund
dad
daddy
daffodil
dagger
daily
daintily
dainty
dairy
dairy cattle
dairy farm
daisy
dally
Dalmatian
dam
damage
damages
damaging
dame
damn
damned
damning
damp
dampen
damper
dampness
damsel
dance
dancer
dancing
dandelion
dandruff
dandy
danger
dangerous
dangerously
dangle
Danish
Danish pastry
dank
dapper
dare
daredevil
daring
dark
darken
dark glasses
dark horse
darkness
darkroom
darling
darn
darned
dart
darts
dash
dashboard
data
database
data processing
date
dated
daub
daughter
daughter-in-law
daughters-in-law
daunt
daunting
dawdle
dawn
day
daybreak
day care
daydream
daydreamer
Day-Glo
daylight
daylight saving time
days
daytime
day-to-day
daze
dazed
dazzle
dazzling
DC
D.C.
DDT
deacon
deaconess
dead
deaden
dead end
dead heat
deadline
deadlock
deadly
deadpan
deaf
deafen
deafening
deafness
deal
dealer
dealership
dealing
dealings
dealt
dean
dean's list
dear
dearly
dearth
death
deathbed
death penalty
death row
death toll
deathtrap
debase
debasement
debatable
debate
debauchery
debilitate
debilitating
debility
debit
debonair
debrief
debriefing
debris
debt
debtor
debug
debunk
debut
debutante
Dec.
decade
decadence
decadent
decaf
decaffeinated
decal
decanter
decapitate
decathlon
decay
deceased
deceit
deceitful
deceitfully
deceitfulness
deceive
December
decency
decent
decently
decentralization
decentralize
deception
deceptive
deceptively
decibel
decide
decided
decidedly
deciduous
decimal
decimal point
decimate
decipher
decision
decisive
decisively
deck
declaration
declare
decline
decode
decompose
decomposition
decor
decorate
decoration
decorative
decorator
decorous
decorum
decoy
decrease
decree
decrepit
decriminalize
decry
dedicate
dedicated
dedication
deduce
deduct
deductible
deduction
deed
deem
deep
deepen
deeply
deep-seated
Deep South
deer
deface
defamation
defamatory
defame
default
defeat
defeatist
defecate
defect
defection
defective
defector
defend
defendant
defender
defense
defenseless
defense mechanism
defensible
defensive
defensively
defer
deference
deferential
defiance
defiant
defiantly
deficiency
deficient
deficit
defile
define
definite
definite article
definitely
definition
definitive
definitively
deflate
deflation
deflect
deflection
deforestation
deform
deformation
deformed
deformity
defraud
defrost
deft
deftly
defunct
defuse
defy
degenerate
degeneration
degradation
degrade
degrading
degree
dehydrate
dehydrated
dehydration
deign
deity
deja vu
dejected
dejectedly
dejection
delay
delayed
delectable
delegate
delegation
delete
deletion
deli
deliberate
deliberately
deliberation
delicacy
delicate
delicately
delicatessen
delicious
delight
delighted
delightful
delightfully
delineate
delinquency
delinquent
delirious
deliriously
delirium
deliver
delivery
delta
delude
deluded
deluge
delusion
deluxe
delve
demagogic
demagogue
demand
demanding
demands
demean
demeaning
demeanor
demented
demerit
demise
demo
democracy
Democrat
Democratic
democratic
democratically
Democratic Party
demographics
demolish
demolition
demon
demonic
demonstrate
demonstration
demonstrative
demonstrator
demoralize
demoralizing
demote
demotion
demure
den
denial
denigrate
denim
denomination
denote
denounce
dense
densely
density
dent
dental
dental floss
dented
dentist
dentures
denunciation
deny
deodorant
deodorize
depart
department
departmental
department store
departure
depend
dependable
dependence
dependency
dependent
depict
deplete
depletion
deplorable
deplorably
deplore
deploy
deployment
deport
deportation
depose
deposit
depot
depraved
depravity
depreciate
depreciation
depress
depressed
depressing
depression
deprivation
deprive
deprived
dept.
depth
deputy
derail
derailment
deranged
derby
derelict
deride
derision
derivation
derivative
derive
derogatory
descend
descendant
descent
describe
description
descriptive
desecrate
desecration
desegregate
desegregation
desert
deserted
deserter
deserve
deserving
design
designate
designation
designer
designing
desirability
desirable
desire
desirous
desist
desk
desktop
desktop computer
desolate
desolation
despair
desperate
desperately
desperation
despicable
despise
despite
despondent
despondently
despot
despotic
dessert
destination
destined
destiny
destitute
destitution
destroy
destroyer
destruction
destructive
detach
detached
detachment
detail
detailed
detain
detect
detection
detective
detector
detente
detention
deter
detergent
deteriorate
deterioration
determination
determine
determined
determiner
deterrence
deterrent
detest
detonate
detonation
detonator
detour
detox
detract
detriment
detrimental
devaluation
devalue
devastate
devastated
devastating
devastation
develop
developed
developer
developing
development
deviant
deviate
deviation
device
devil
devilish
devil's advocate
devious
devise
devoid
devote
devoted
devotedly
devotee
devotion
devour
devout
devoutly
dew
dexterity
dexterous
diabetes
diabetic
diabolical
diagnose
diagnoses
diagnosis
diagnostic
diagonal
diagonally
diagram
dial
dialect
dialogue
dial tone
diameter
diametrically
diamond
diamond anniversary
diamonds
diaper
diaphragm
diarrhea
diary
dice
dicey
dichotomy
dick
dictate
dictation
dictator
dictatorial
dictatorship
diction
dictionary
did
didn't
die
diehard
diesel
diesel engine
diet
differ
difference
different
differentiate
differently
difficult
difficulty
diffuse
dig
digest
digestion
digestive
digit
digital
dignified
dignitary
dignity
digress
digression
dike
dilapidated
dilapidation
dilate
dilation
dilemma
diligence
diligent
diligently
dilute
dilution
dim
dime
dimension
dimensions
diminish
diminutive
dimly
dimple
din
dine
diner
ding-dong
dinghy
dingy
dining room
dinner
dinosaur
diocese
dip
diphtheria
diphthong
diploma
diplomacy
diplomat
diplomatic
diplomatically
dipstick
dire
direct
direction
directions
directive
directly
direct object
director
directory
dirt
dirt-cheap
dirt-poor
dirty
dis
disability
disable
disabled
disadvantage
disadvantaged
disaffected
disagree
disagreeable
disagreement
disallow
disappear
disappearance
disappoint
disappointed
disappointing
disappointingly
disappointment
disapproval
disapprove
disapproving
disapprovingly
disarm
disarmament
disarming
disarray
disaster
disastrous
disastrously
disavow
disavowal
disband
disbelief
disbelieve
discard
discern
discernible
discerning
discharge
disciple
disciplinarian
disciplinary
discipline
disciplined
disclaim
disclaimer
disclose
disclosure
disco
discolor
discoloration
discomfort
disconcert
disconcerted
disconcerting
disconnect
disconnection
discontent
discontented
discontinuation
discontinue
discord
discordant
discount
discount store
discourage
discouraged
discouragement
discouraging
discourse
discourteous
discourtesy
discover
discoverer
discovery
discredit
discreet
discreetly
discrepancy
discretion
discretionary
discriminate
discriminating
discrimination
discus
discuss
discussion
disdain
disdainful
disease
diseased
disembark
disembarkation
disenchanted
disenchantment
disenfranchise
disengage
disentangle
disfavor
disfigure
disfigurement
disgrace
disgraceful
disgracefully
disgruntled
disguise
disgust
disgusted
disgusting
dish
dishearten
disheartening
disheveled
dishonest
dishonestly
dishonesty
dishonor
dishonorable
dishonorably
dishtowel
dishwasher
disillusion
disillusioned
disillusionment
disinfect
disinfectant
disinherit
disintegrate
disintegration
disinterest
disinterested
disjointed
disk
disk drive
diskette
disk jockey
dislike
dislocate
dislocation
dislodge
disloyal
disloyalty
dismal
dismally
dismantle
dismay
dismember
dismiss
dismissal
dismissive
dismount
disobedience
disobedient
disobey
disorder
disordered
disorderly
disorganization
disorganized
disorient
disorientation
disoriented
disown
disparage
disparaging
disparate
disparity
dispassionate
dispassionately
dispatch
dispel
dispensable
dispensary
dispensation
dispense
dispenser
dispersal
disperse
dispirited
displace
displacement
display
displease
displeasure
disposable
disposal
dispose
disposed
dispossess
disproportionate
disproportionately
disprove
dispute
disqualification
disqualify
disregard
disrepair
disreputable
disrepute
disrespect
disrespectful
disrespectfully
disrupt
disruption
disruptive
dissatisfaction
dissatisfied
dissect
dissection
disseminate
dissemination
dissension
dissent
dissenter
dissenting
dissertation
disservice
dissidence
dissident
dissimilar
dissimilarity
dissipate
dissociate
dissociation
dissolute
dissolution
dissolve
dissuade
distance
distant
distaste
distasteful
distastefully
distend
distention
distill
distillation
distillery
distinct
distinction
distinctive
distinctively
distinctly
distinguish
distinguishable
distinguished
distort
distorted
distortion
distract
distracted
distraction
distraught
distress
distressing
distribute
distribution
distributor
district
district attorney
district court
distrust
distrustful
distrustfully
disturb
disturbance
disturbed
disturbing
disuse
ditch
dither
ditto
ditty
dive
diver
diverge
divergence
divergent
diverse
diversification
diversify
diversion
diversity
divert
divest
divide
divided highway
dividend
divider
divine
divinely
diving
diving board
divinity
divisible
division
divisive
divorce
divorced
divorcee
divulge
Dixie
dizziness
dizzy
DJ
DNA
do
docile
dock
docket
doctor
doctorate
doctrine
document
documentary
documentation
dodge
doe
does
doesn't
dog
dog-eared
dogged
doggedly
doggone
doggy bag
doghouse
dogma
dogmatic
dogwood
doldrums
dole
doleful
doll
dollar
dollhouse
dollop
dolly
dolphin
domain
dome
domestic
domesticate
domesticated
domesticity
domicile
dominance
dominant
dominate
domination
domineering
dominion
domino
dominoes
donate
donation
done
donkey
donor
don't
doodad
doodle
doohickey
doom
doomed
doomsday
door
doorbell
doorknob
doorman
doormat
doorstep
doorway
dope
dopey
dork
dorky
dorm
dormant
dormitory
dorsal
dosage
dose
dossier
dot
dote
doting
dotted line
double
double bass
double-breasted
double-check
double chin
double-cross
double-decker
double-decker bus
double-digit
double-jointed
double negative
double-park
doubles
double-spaced
double standard
double-talk
doubly
doubt
doubtful
doubtfully
doubtless
dough
doughnut
dour
douse
dove
dowdy
down
downcast
downer
downfall
downgrade
downhearted
downhill
download
down payment
downplay
downpour
downright
downsize
downsizing
Down's syndrome
downstairs
downstate
downstream
downtime
down-to-earth
downtown
downtrodden
downturn
downward
downwards
downwind
downy
dowry
doz.
doze
dozen
dozens
Dr.
drab
draconian
draft
draftsman
drafty
drag
dragon
drag race
drain
drainage
drake
drama
dramatic
dramatically
dramatics
dramatist
dramatization
dramatize
drank
drape
drapery
drapes
drastic
drastically
draw
drawback
drawbridge
drawer
drawing
drawing board
drawl
drawn
dread
dreaded
dreadful
dreadfully
dreadlocks
dream
dreamer
dreamt
dreamy
dreary
dredge
dregs
drench
dress
dress code
dresser
dressing
dressing room
dressmaker
dress rehearsal
dressy
drew
dribble
dribs and drabs
dried
drier
drift
drifter
driftwood
drill
drink
drinker
drinking
drinking fountain
drinking water
drip
drip-dry
drive
drive-by
drive-in
drivel
driven
driver
driver's license
drive-through
driveway
driving
drizzle
droll
drone
drool
droop
drooping
drop
dropout
droppings
drops
drought
drove
drown
drowning
drowsily
drowsiness
drowsy
drudge
drudgery
drug
drug addict
drug addiction
drugstore
drum
drummer
drunk
drunkard
drunken
drunkenly
drunkenness
dry
dry-clean
dry cleaners
dryer
dry goods
dry ice
dry land
dryly
dryness
dry run
dual
dub
dubious
duchess
duck
duckling
duct
dud
dude
dude ranch
duds
due
duel
due process
dues
duet
duffel bag
dug
dugout
duke
dull
dullness
duly
dumb
dumbbell
dumbfounded
dummy
dump
dumpling
Dumpster
dump truck
dumpy
dunce
dune
dung
dungeon
dunk
duo
dupe
duplex
duplicate
duplication
duplicity
durability
durable
duration
duress
during
dusk
dust
dust jacket
dustpan
dusty
Dutch
dutiful
dutifully
duty
duty-free
DVD
dwarf
dwarves
dwell
dweller
dwelling
dwelt
dwindle
dwindling
dye
dyed-in-the-wool
dying
dyke
dynamic
dynamics
dynamism
dynamite
dynamo
dynasty
dysentery
dysfunction
dysfunctional
dyslexia
dyslexic

ไม่มีความคิดเห็น: