วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

G

Alan Beale's Core Vocabulary - G (766 Words)

gabby
gable
gadget
gaffe
gag
gaggle
gag order
gaiety
gaily
gain
gait
gal
gal.
gala
galactic
galaxy
gale
gall
gallant
gallantly
gallantry
gallbladder
gallery
galley
gallivant
gallon
gallop
gallows
galore
galoshes
galvanize
gambit
gamble
gambler
gambling
game
game plan
games
game show
gamut
gander
gang
gangland
gangling
gangplank
gangrene
gangster
gangway
gap
gape
gaping
garage
garage sale
garb
garbage
garbage can
garbage man
garbled
garden
gardener
gardening
gargantuan
gargle
gargoyle
garish
garland
garlic
garment
garnet
garnish
garret
garrison
garrulous
garter
gas
gas chamber
gaseous
gash
gasket
gas mask
gasoline
gasp
gas pedal
gas station
gassy
gastric
gastronomic
gasworks
gate
gatecrasher
gateway
gather
gathering
gauche
gaudy
gauge
gaunt
gauntlet
gauze
gave
gavel
gawk
gawky
gay
gaze
gazebo
gazelle
gazette
gear
gearshift
GED
gee
geek
geeky
geese
geezer
geisha
gel
gelatin
gelding
gem
Gemini
Gen.
gender
gene
genealogical
genealogist
genealogy
genera
general
general anesthetic
general election
generalization
generalize
generalized
generally
general store
generate
generation
generation gap
Generation X
generator
generic
generically
generosity
generous
generously
genesis
genetic
genetically
genetic engineering
geneticist
genetics
genial
genital
genitalia
genitals
genius
genocide
genre
gent
genteel
gentile
gentility
gentle
gentleman
gentleness
gently
gentrification
gentry
genuflect
genuine
genuinely
genus
geographer
geographical
geographically
geography
geologic
geologist
geology
geometric
geometrically
geometry
geranium
geriatric
geriatrics
germ
German
German measles
German shepherd
germinate
germination
gerrymander
gerrymandering
gerund
gestation
gesticulate
gesture
get
getaway
get-together
getup
geyser
ghastly
ghetto
ghost
ghostly
ghost town
ghostwriter
ghoul
ghoulish
GI
giant
gibberish
gibe
giblets
giddy
gift
gift certificate
gifted
gig
gigabyte
gigantic
giggle
gild
gill
gimmick
gimmicky
gin
ginger
ginger ale
gingerbread
gingerly
gingham
giraffe
girder
girdle
girl
girlfriend
Girl Scout
Girl Scouts
girth
gist
give
give-and-take
giveaway
given
given name
gizmo
gizzard
glacial
glacier
glad
glade
gladiator
gladly
glamorize
glamorous
glamorously
glamour
glance
gland
glandular
glare
glaring
glass
glass ceiling
glasses
glassware
glassy
glaze
glazed
gleam
gleaming
glean
glee
gleeful
gleefully
glib
glibly
glide
glider
glimmer
glimpse
glint
glisten
glitch
glitter
glittering
glitz
glitzy
gloat
glob
global
globally
globe
globetrotter
globular
globule
gloom
gloomily
gloominess
gloomy
glorification
glorified
glorify
glorious
gloriously
glory
gloss
glossary
glossy
glove
glove compartment
glow
glower
glowering
glowing
glowingly
glowworm
glucose
glue
glum
glumly
glut
glutton
gluttony
glycerin
GMAT
gnarled
gnarly
gnash
gnat
gnaw
gnawing
gnome
GNP
go
goad
go-ahead
goal
goalie
goalkeeper
goalpost
goat
goatee
gob
gobble
gobbledygook
go-between
goblet
goblin
gobs
go-cart
God
god
god-awful
godchild
godchildren
goddamn
goddamned
goddess
godfather
godforsaken
godless
godlike
godly
godmother
godparent
godsend
gofer
go-getter
goggles
going
going-over
goings-on
gold
gold digger
golden
golden anniversary
goldfish
gold medal
gold medalist
gold mine
gold rush
golf
golf ball
golf club
golf course
golfer
golly
gondola
gone
goner
gong
gonna
gonorrhea
goo
good
Good Book
good-bye
good-for-nothing
Good Friday
good guy
good-humored
goodies
good-looking
good-natured
goodness
good old boy
goods
good-tempered
goodwill
goody
goody-goody
gooey
goof
goof-off
goofy
goon
goose
goose bumps
GOP
gopher
gore
gorge
gorgeous
gorgeously
gorilla
gory
gosh
gosling
Gospel
gospel
gospel music
gossip
got
gotta
gotten
gouge
goulash
gourd
gourmet
gout
govern
government
governmental
governor
governorship
gown
GPA
grab
grace
graceful
gracefully
gracefulness
gracious
graciously
graciousness
grad
gradation
grade
grade point average
grader
grade school
gradient
grad school
gradual
gradually
graduate
graduate school
graduation
graffiti
graft
grain
grainy
gram
grammar
grammar school
grammatical
grammatically
Grammy
grand
grandchild
grandchildren
granddad
granddaughter
grandeur
grandfather
grandfather clock
grandiose
grand jury
grandly
grandma
grandmother
grandpa
grandparent
grand piano
grand prix
grand slam
grandson
grandstand
grand total
granite
granny
granola
grant
granted
granular
granulated
granule
grape
grapefruit
grapevine
graph
graphic
graphically
graphics
graphite
grapple
grasp
grasping
grass
grasshopper
grassland
grass roots
grass-roots
grassy
grate
grateful
gratefully
grater
gratification
gratify
gratifying
grating
gratis
gratitude
gratuitous
gratuity
grave
gravel
gravely
gravestone
graveyard
gravitate
gravitation
gravity
gravy
gray
grayish
gray matter
graze
grease
greasy
great
Great Britain
great-grandchild
great-granddaughter
great-grandfather
great-grandmother
great-grandparent
great-grandson
greatly
greatness
greed
greedily
greedy
Greek
green
greenback
green bean
green card
greenery
greenhorn
greenhouse
greenhouse effect
greenish
greens
greet
greeting
greeting card
greetings
gregarious
gremlin
grenade
grew
greyhound
grid
griddle
gridiron
gridlock
grief
grievance
grieve
grievous
grill
grim
grimace
grime
grimly
grimy
grin
grind
grinder
grindstone
gringo
grip
gripe
gripping
grisly
gristle
grit
grits
gritty
grizzly bear
groan
grocer
groceries
grocery
grocery store
groggy
groin
groom
grooming
groove
groovy
grope
gross
grossly
grotesque
grotto
grouch
grouchy
ground
ground crew
ground floor
groundhog
Groundhog Day
grounding
groundless
groundlessly
ground rule
grounds
groundswell
groundwork
group
groupie
grouping
grouse
grove
grovel
grow
grower
growing pains
growl
grown
grown-up
growth
grub
grubby
grudge
grudging
gruel
grueling
gruesome
gruff
gruffly
grumble
grumpy
grunge
grungy
grunt
G-string
guacamole
guarantee
guarantor
guaranty
guard
guarded
guardedly
guardian
guardian angel
guardrail
gubernatorial
guerrilla
guess
guesstimate
guesswork
guest
guff
guffaw
guidance
guidance counselor
guide
guidebook
guided
guideline
guidelines
guild
guile
guileless
guillotine
guilt
guiltily
guilty
guinea pig
guise
guitar
guitarist
gulch
gulf
gull
gullet
gullibility
gullible
gully
gulp
gum
gumbo
gumdrop
gummy
gumption
gun
gunboat
gunfire
gung-ho
gunk
gunman
gunner
gunnysack
gunpoint
gunpowder
gunrunner
gunrunning
gunshot
gurgle
gurgling
guru
gush
gusher
gushy
gust
gusto
gusty
gut
guts
gutsy
gutter
guttural
guy
guzzle
guzzler
gym
gymnasium
gymnast
gymnastics
gynecological
gynecologist
gynecology
gyp
gypsy
gyrate
gyration
gyroscope

ไม่มีความคิดเห็น: