วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

P

Alan Beale's Core Vocabulary - P (1778 Words)

p.
PA
pa
pace
pacemaker
pacesetter
Pacific
Pacific Ocean
pacifier
pacifism
pacifist
pacify
pack
package
package tour
packaging
packed
packer
packet
packing
pack rat
pact
pad
padding
paddle
paddock
paddy
padlock
padre
pagan
page
pageant
pageantry
pager
pagoda
paid
pail
pain
pained
painful
painfully
painkiller
painless
painlessly
painstaking
painstakingly
paint
paintbrush
painter
painting
paints
pair
pajamas
pal
palace
palatable
palate
palatial
pale
paleontologist
paleontology
palette
pall
pallbearer
pallid
pallor
palm
Palm Sunday
palm tree
palpable
palpably
paltry
pamper
pamphlet
pan
panacea
panache
pancake
pancreas
pancreatic
panda
pandemonium
pander
pane
panel
paneling
panelist
pang
panhandle
panhandler
panic
panicky
panic-stricken
panorama
panoramic
pansy
pant
pantheism
panther
panties
pantomime
pantry
pants
pantyhose
papa
papacy
papal
papaya
paper
paperback
paperboy
paper clip
papergirl
papers
paperweight
paperwork
papier-mache
paprika
Pap smear
par
parable
parachute
parade
paradigm
paradise
paradox
paradoxical
paradoxically
paraffin
paragon
paragraph
parakeet
paralegal
parallel
paralysis
paralytic
paralyze
paralyzed
paramedic
parameter
paramilitary
paramount
paranoia
paranoid
paraphernalia
paraphrase
paraplegic
parasite
parasitic
parasol
paratrooper
parcel
parcel post
parched
parchment
pardon
pardonable
pardon me
pare
parent
parentage
parental
parentheses
parenthesis
parenthood
parish
parishioner
parity
park
parka
parking
parking brake
parking garage
parking lot
parking meter
parking ticket
parkway
parliament
parliamentary
parlor
parochial
parody
parole
parquet
parrot
parsley
parsnip
part
partial
partiality
partially
participant
participate
participation
participle
particle
particular
particularly
particulars
parting
partisan
partition
partly
partner
partnership
part of speech
partridge
part-time
partway
party
party favor
pass
passable
passage
passageway
passbook
passe
passenger
passerby
passersby
passing
passion
passionate
passionately
passive
passively
Passover
passport
password
past
pasta
paste
pastel
pasteurization
pasteurize
pasteurized
pastime
pastor
pastoral
pastry
past tense
pasture
pasty
PA system
pat
patch
patchwork
patchy
pate
patent
patent leather
patently
paternal
paternalism
paternalistic
paternity
path
pathetic
pathetically
pathological
pathologically
pathologist
pathology
pathos
pathway
patience
patient
patiently
patio
patriarch
patriarchal
patriarchy
patricide
patrimony
patriot
patriotic
patriotically
patriotism
patrol
patrolman
patrolwoman
patron
patronage
patronize
patronizing
patronizingly
patron saint
patter
pattern
patterned
patty
paucity
paunch
paunchy
pause
pave
pavement
pavilion
paw
pawn
pawnbroker
pay
payable
paycheck
payday
pay dirt
payee
payload
payment
payoff
pay phone
payroll
pay-TV
PC
PE
pea
peace
peaceable
peaceably
Peace Corps
peaceful
peacefully
peacefulness
peacekeeping
peacemaker
peace pipe
peacetime
peach
peacock
peak
peaked
peal
peanut
peanut butter
peanuts
pear
pearl
peasant
peat
pebble
pecan
peck
peculiar
peculiarity
peculiarly
pedagogical
pedagogy
pedal
pedantic
pedantically
pedantry
peddle
peddler
pedestal
pedestrian
pediatrician
pediatrics
pedigree
pedigreed
pee
peek
peekaboo
peel
peep
peephole
peeping Tom
peer
peerless
peeve
peg
pejorative
pelican
pellet
pelt
pelvic
pelvis
pen
penal
penalize
penalty
penalty box
penance
penchant
pencil
pencil case
pencil sharpener
pendant
pending
pendulum
penetrate
penetrating
penetration
penguin
penicillin
peninsula
penis
penitence
penitent
penitentiary
penknife
penknives
pen name
pennant
penniless
penny
pen pal
pension
pensive
Pentagon
pentagon
penthouse
pent-up
peon
people
pep
pepper
peppermint
pepperoni
peppy
pep rally
pep talk
per
perceive
percent
percentage
percentile
perceptible
perceptibly
perception
perceptive
perceptively
perch
percolate
percolator
percussion
peremptory
perennial
perfect
perfection
perfectionist
perfectly
perforate
perform
performance
performer
perfume
perfunctorily
perfunctory
perhaps
peril
perilous
perimeter
period
periodic
periodical
periodically
periodic table
peripheral
periphery
periscope
perish
perishable
perishables
perjure
perjury
perk
perky
perm
permanence
permanent
permanently
permeate
permissible
permission
permissive
permit
permutation
pernicious
peroxide
perpendicular
perpetrate
perpetrator
perpetual
perpetually
perpetuate
perplex
perplexed
perplexing
perquisite
per se
persecute
persecution
persecutor
perseverance
persevere
persist
persistence
persistent
persistently
person
persona
personable
personae
personal
personal computer
personality
personalize
personally
personal pronoun
personals
personification
personify
personnel
perspective
perspiration
perspire
persuade
persuasion
persuasive
persuasively
persuasiveness
pert
pertain
pertinent
perturb
perusal
peruse
pervade
pervasive
perverse
perversely
perversion
perversity
pervert
perverted
pesky
pessimism
pessimist
pessimistic
pessimistically
pest
pester
pesticide
pet
petal
peter
petite
petition
petrified
petrify
petroleum
pettiness
petty
petty cash
petulant
pew
pewter
PG
PG-13
phallic
phallus
phantom
Pharaoh
pharmaceutical
pharmacist
pharmacologist
pharmacology
pharmacy
phase
Ph.D.
pheasant
phenomena
phenomenal
phenomenally
phenomenon
philanthropic
philanthropist
philanthropy
philistine
philosopher
philosophical
philosophically
philosophize
philosophy
phlegm
phlegmatic
phobia
phobic
phoenix
phone
phone book
phone booth
phone call
phonetic
phonetically
phonetics
phonograph
phony
phooey
phosphate
phosphorescence
phosphorescent
phosphorus
photo
photocopier
photocopy
photo finish
photogenic
photograph
photographer
photographic
photography
photo opportunity
photosynthesis
phrasal verb
phrase
phrasing
physical
physical education
physical examination
physically
physical therapist
physical therapy
physician
physicist
physics
physiological
physiology
physiotherapy
physique
pianist
piano
piccolo
pick
pickax
picker
picket
picket fence
picket line
pickle
pickled
pickpocket
pickup
pickup truck
picky
picnic
pictorial
picture
picturesque
piddling
pidgin
pie
piece
piecemeal
piecework
pie chart
pier
pierce
piercing
piety
pig
pigeon
pigeonhole
piggy
piggyback
piggy bank
pigheaded
piglet
pigment
pigmentation
pigpen
pigsty
pigtail
pike
pile
pileup
pilfer
Pilgrim
pilgrim
pilgrimage
piling
pill
pillage
pillar
pillow
pillowcase
pilot
pilot light
pimp
pimple
pimply
PIN
pin
pinball machine
pincers
pinch
pinch-hit
pinch hitter
pincushion
pine
pineapple
ping
ping-pong
pinion
pink
pinkie
pinnacle
PIN number
pinpoint
pinprick
pins and needles
pinstripe
pint
pinup
pioneer
pious
piously
pipe
pipe dream
pipeline
piping
pipsqueak
piquancy
piquant
pique
piracy
piranha
pirate
pirouette
Pisces
piss
pissed
pissed off
pistachio
pistol
piston
pit
pitch
pitch-black
pitcher
pitchfork
piteous
pitfall
pithy
pitiful
pitifully
pitiless
pittance
pity
pivot
pivotal
pixel
pixie
pizza
pizzazz
pj's
Pkwy.
Pl.
placard
place
placebo
place mat
placenta
placid
placidly
plagiarism
plagiarist
plagiarize
plague
plaid
plain
plainclothes
plainly
plains
plaintiff
plaintive
plan
plane
planet
planetaria
planetarium
planetary
plank
plankton
planner
planning
plant
plantation
planter
planting
plaque
plasma
plaster
plastered
plastic
plastic surgery
plate
plateau
plated
plateful
platform
plating
platinum
platitude
platonic
platoon
platter
plausible
play
playboy
play-by-play
player
playful
playfully
playfulness
playground
playhouse
playing card
playing field
playmate
playoff
playpen
playroom
plaything
playwright
plaza
plea
plea-bargain
plead
pleasant
pleasantly
pleasantry
please
pleased
pleasing
pleasurable
pleasure
pleat
pleated
pled
pledge
plenary
plentiful
plentifully
plenty
plethora
Plexiglas
pliable
pliant
pliers
plight
plod
plodding
plop
plot
plow
ploy
pluck
plucky
plug
plum
plumage
plumber
plumbing
plume
plummet
plump
plunder
plunge
plunger
plunk
plural
plurality
plus
plush
plus sign
Pluto
plutocracy
plutonium
ply
plywood
P.M.
PMS
pneumatic
pneumonia
poach
poacher
P.O. Box
pocket
pocketbook
pocketful
pocketknife
pocketknives
pockmark
pockmarked
pod
podiatrist
podiatry
podium
poem
poet
poetic
poetically
poetic justice
poetic license
poetry
pogrom
poignancy
poignant
poignantly
poinsettia
point
point-blank
pointed
pointedly
pointer
pointless
pointlessly
pointlessness
point man
point of view
pointy
poise
poised
poison
poisoning
poison ivy
poisonous
poke
poker
poky
polar
polar bear
polarity
polarization
polarize
Polaroid
Pole
pole
polemic
polemical
pole vault
police
police department
police force
policeman
police officer
police state
police station
policewoman
policy
polio
Polish
polish
polished
polite
politely
politeness
political
political correctness
politically
politically correct
political science
politician
politicize
politics
polka
polka dot
poll
pollen
pollinate
pollination
polling place
polls
pollster
pollutant
pollute
polluted
pollution
polo
polo shirt
polyester
polygamist
polygamous
polygamy
polygon
polygraph
polymer
polyp
polytechnic
pomegranate
pomp
pompom
pomposity
pompous
poncho
pond
ponder
ponderous
pontiff
pontifical
pontoon
pony
pony express
ponytail
pooch
poodle
pooh-pooh
pool
pool table
poop
pooped
poor
poorly
pop
popcorn
Pope
poplar
pop music
poppy
pop quiz
Popsicle
populace
popular
popularity
popularize
popularly
populate
population
populous
porcelain
porch
porcupine
pore
pork
porn
pornographer
pornographic
pornography
porous
porpoise
port
portable
portal
portend
portent
porter
portfolio
porthole
portico
portion
portly
portrait
portray
portrayal
Portuguese
pose
posh
position
positive
positively
posse
possess
possessed
possession
possessions
possessive
possibility
possible
possibly
possum
post
postage
postage stamp
postal
postal service
postcard
postdate
postdoc
postdoctoral
poster
posterior
posterity
postgraduate
posthumous
posthumously
postman
postmark
postmaster
postmortem
post office
post office box
postpone
postponement
postscript
postulate
posture
postwar
posy
pot
potassium
potato
potato chip
potbellied
potbelly
potency
potent
potential
potentially
pothole
potion
potluck
potpourri
potter
pottery
potty
pouch
poultry
pounce
pound
pound cake
pour
pout
poverty
poverty line
poverty-stricken
POW
powder
powdered
powder room
powdery
power
powerboat
powerful
powerfully
powerhouse
powerless
powerlessness
power of attorney
power outage
power plant
power steering
powwow
pp.
PR
practicable
practical
practicality
practical joke
practically
practice
practicing
practitioner
pragmatic
pragmatism
pragmatist
prairie
praise
praiseworthy
prance
prank
prankster
prawn
pray
prayer
preach
preacher
preamble
precarious
precariously
precaution
precautionary
precede
precedence
precedent
preceding
precept
precinct
precious
precious stone
precipice
precipitate
precipitation
precipitous
precise
precisely
precision
preclude
precocious
preconceived
preconception
precondition
precursor
predate
predator
predatory
predecessor
predestination
predestined
predetermined
predicament
predicate
predict
predictable
predictably
prediction
predilection
predisposed
predisposition
predominance
predominant
predominantly
predominate
preeminence
preeminent
preempt
preemptive
preen
preexisting
prefab
prefabricated
preface
prefer
preferable
preferably
preference
preferential
prefix
pregnancy
pregnant
prehistoric
prehistory
prejudge
prejudice
prejudiced
prejudicial
preliminary
prelude
premarital
premature
prematurely
premeditated
premeditation
premenstrual syndrome
premier
premiere
premise
premises
premium
premonition
prenatal
preoccupation
preoccupied
preoccupy
prep
preparation
preparatory
prepare
prepared
preparedness
preponderance
preposition
preposterous
preppy
prep school
preregister
preregistration
prerequisite
prerogative
presage
Presbyterian
preschool
preschooler
prescribe
prescription
prescriptive
presence
present
presentable
presentation
present-day
presently
present tense
preservation
preservative
preserve
preserves
preside
presidency
President
president
presidential
Presidents' Day
press
press agent
press conference
pressed
pressing
press release
pressure
pressure cooker
pressurized
prestige
prestigious
presumably
presume
presumption
presumptuous
presuppose
presupposition
pretend
pretense
pretension
pretentious
pretext
prettily
pretty
pretzel
prevail
prevailing
prevalence
prevalent
prevent
preventable
prevention
preventive
preview
previous
previously
prewar
prey
price
priceless
pricey
prick
prickle
prickly
pride
priest
priestess
priesthood
prim
primacy
prima donna
primal
primarily
primary
primary care
primary color
primary school
primate
prime
prime minister
primer
prime rate
prime time
primeval
primitive
primly
primordial
primp
primrose
prince
princely
princess
principal
principality
principally
principle
principled
principles
print
printer
printing
printing press
printout
prior
prioritize
priority
prism
prison
prisoner
prisoner of war
prissy
pristine
privacy
private
private enterprise
private investigator
privately
private parts
privation
privatization
privatize
privilege
privileged
privy
prize
pro
probability
probable
probably
probation
probation officer
probe
probing
problem
problematic
procedural
procedure
proceed
proceedings
proceeds
process
procession
processional
processor
proclaim
proclamation
procrastinate
procrastination
procreate
procure
procurement
prod
prodding
prodigal
prodigious
prodigy
produce
producer
product
production
productive
productivity
prof
Prof.
profane
profanity
profess
professed
profession
professional
professionalism
professionally
professor
proficiency
proficient
profile
profit
profitability
profitable
profitably
profiteer
profit margin
profit sharing
profound
profoundly
profundity
profuse
profusion
progeny
prognoses
prognosis
program
programmer
programming
progress
progression
progressive
progressively
prohibit
Prohibition
prohibition
prohibitive
prohibitively
project
projectile
projection
projector
proletarian
proletariat
proliferate
proliferation
prolific
prologue
prolong
prolonged
prom
promenade
prominence
prominent
prominently
promiscuity
promiscuous
promise
promising
promo
promontory
promote
promoter
promotion
promotional
prompt
prompting
promptly
prone
prong
pronoun
pronounce
pronounced
pronouncement
pronto
pronunciation
proof
proofread
prop
propaganda
propagandize
propagate
propagation
propel
propeller
propensity
proper
properly
proper noun
property
prophecy
prophesy
prophet
prophetic
propitious
proponent
proportion
proportional
proportions
proposal
propose
proposition
proprietary
proprietor
propriety
propulsion
pro rata
prosaic
proscribe
proscription
prose
prosecute
prosecution
prosecutor
proselytize
prospect
prospective
prospector
prospects
prospectus
prosper
prosperity
prosperous
prostheses
prosthesis
prostitute
prostitution
prostrate
protagonist
protect
protection
protective
protector
protege
protein
protest
Protestant
protester
protocol
proton
prototype
protracted
protraction
protrude
protrusion
proud
proudly
prove
proven
proverb
proverbial
provide
provided
provided that
providence
provident
providing
providing that
province
provincial
provision
provisional
provisions
proviso
provocation
provocative
provoke
provost
prow
prowess
prowl
prowler
proximity
proxy
prude
prudence
prudent
prudently
prudish
prune
prurience
prurient
pry
P.S.
psalm
pseudonym
psych
psyche
psyched
psychedelic
psychiatric
psychiatrist
psychiatry
psychic
psycho
psychoanalysis
psychoanalyst
psychoanalyze
psychological
psychologically
psychologist
psychology
psychopath
psychopathic
psychoses
psychosis
psychosomatic
psychotherapist
psychotherapy
psychotic
pt.
pub
puberty
pubescence
pubic
public
public access
public address system
public assistance
publication
public defender
publicist
publicity
publicize
publicly
public opinion
public relations
public school
public television
public transportation
public utility
publish
publisher
publishing
puck
pucker
puckered
pudding
puddle
pudgy
puerile
puff
puffy
pugnacious
puke
pull
pulley
pullout
pullover
pulmonary
pulp
pulpit
pulsate
pulsation
pulse
pulverization
pulverize
puma
pumice
pummel
pump
pumpernickel
pumpkin
pun
punch
punching bag
punch line
punctual
punctuality
punctuate
punctuation
punctuation mark
puncture
pundit
pungent
punish
punishable
punishing
punishment
punitive
punk
punk rock
punt
puny
pup
pupil
puppet
puppeteer
puppy
puppy love
purchase
purchaser
pure
puree
purely
purgatory
purge
purification
purify
purist
Puritan
puritan
puritanical
purity
purple
purport
purpose
purposeful
purposely
purr
purse
purser
pursue
pursuit
purvey
purveyor
pus
push
push button
pusher
pushover
push-up
pushy
pussy
pussycat
pussyfoot
put
put-down
putrid
putt
putter
putty
puzzle
puzzled
pygmy
pylon
pyramid
pyre
Pyrex
python

ไม่มีความคิดเห็น: