วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

F

Alan Beale's Core Vocabulary - F (1074 Words)

fabric
fabricate
fabrication
fabulous
facade
face
faceless
face-lift
face-saving
facet
facetious
facetiously
face value
facial
facile
facilitate
facilities
facility
facsimile
fact
faction
factor
factory
factual
faculty
fad
fade
fag
faggot
Fahrenheit
fail
failing
fail-safe
failure
faint
fair
fairground
fairly
fairy
fairy tale
fait accompli
faith
faithful
faithfully
faithfulness
faithless
fake
falcon
fall
fallacious
fallacy
fallen
fall guy
fallible
fallout
false
falsehood
falsetto
falsification
falsify
falsity
falter
faltering
fame
famed
familiar
familiarity
familiarize
familiarly
family
family doctor
family name
family planning
family room
family tree
family values
famine
famished
famous
famously
fan
fanatic
fanatical
fanatically
fanaticism
fanciful
fancy
fanfare
fang
fan mail
fanny
fantasize
fantastic
fantastically
fantasy
far
faraway
farce
farcical
fare
Far East
farewell
far-fetched
far-flung
farm
farmer
farmers' market
farmhouse
farming
farmyard
far-off
far-out
far-reaching
farsighted
fart
farther
farthest
fascinate
fascinating
fascination
fascism
fascist
fashion
fashionable
fashionably
fast
fasten
fastener
fastening
fast food
fast-forward
fastidious
fast lane
fat
fatal
fatalism
fatalistic
fatality
fatally
fate
fated
fateful
Father
father
fatherhood
father-in-law
fatherly
Father's Day
fathers-in-law
fathom
fatigue
fatten
fattening
fatty
fatuous
faucet
fault
faultless
faulty
fauna
faux pas
favor
favorable
favorably
favorite
favoritism
fawn
fax
faze
FBI
fear
fearful
fearfully
fearless
fearlessly
fearlessness
feasibility
feasible
feast
feat
feather
feathery
feature
Feb.
February
fecal
feces
Fed
fed
federal
federalism
federalist
Federal Reserve System
federate
federation
fed up
fee
feeble
feeble-minded
feed
feedback
feedbag
feeding
feel
feeler
feeling
feelings
feet
feign
feint
feisty
feline
fell
fellow
fellowship
felon
felony
felt
felt-tip pen
fem.
female
feminine
femininity
feminism
feminist
fence
fencing
fend
fender
fender-bender
ferment
fermentation
fermented
fern
ferocious
ferociously
ferocity
ferret
Ferris wheel
ferry
fertile
fertility
fertilization
fertilize
fertilizer
fervent
fervently
fervor
fest
fester
festival
festive
festivities
festivity
fetal
fetal position
fetch
fetching
fete
fetid
fetish
fetter
fetters
fetus
feud
feudal
feudalism
fever
feverish
feverishly
few
fez
fiance
fiancee
fiasco
fiat
fib
fibber
fiber
fiberglass
fibrous
fickle
fiction
fictional
fictitious
fiddle
fiddler
fidelity
fidget
fidgety
field
field day
field hockey
field test
field-test
field trip
fieldwork
fiend
fiendish
fierce
fiercely
fiery
fiesta
fifteen
fifteenth
fifth
fiftieth
fifty
fifty-fifty
fig
fig.
fight
fighter
fighting
figment
figurative
figuratively
figure
figure eight
figurehead
figure of speech
figure skating
filament
filch
file
filet mignon
filibuster
filigree
fill
fillet
filling
filling station
filly
film
filmmaker
filmy
filter
filth
filthy
fin
finagle
final
finale
finalist
finality
finalize
finally
finals
finance
finances
financial
financially
financier
financing
finch
find
finder
finding
fine
fine arts
finely
fine print
finesse
finger
fingernail
fingerprint
fingertip
finicky
finish
finished
finite
fir
fire
fire alarm
firearm
firebrand
firecracker
fire department
fire drill
fire engine
fire escape
fire extinguisher
firefighter
firefly
fire hydrant
fireman
fireplace
fireproof
fireside
fire station
firewall
firewood
fireworks
firing line
firing squad
firm
firmly
firmness
first
first aid
first base
first class
first-class
first cousin
first-degree
first floor
firsthand
first lady
firstly
first name
first person
first-rate
fiscal
fiscal year
fish
fishbowl
fisherman
fishery
fishing
fishing rod
fishnet
fish stick
fishtail
fishy
fission
fissure
fist
fit
fitful
fitness
fitted
fitting
five
five and ten
fix
fixation
fixed
fixture
fizz
fizzle
fizzy
fjord
flab
flabbergasted
flabby
flaccid
flag
flagging
flagpole
flagrant
flagrantly
flagship
flagstone
flail
flair
flak
flake
flaky
flamboyance
flamboyant
flamboyantly
flame
flamenco
flaming
flamingo
flammable
flank
flannel
flap
flapjack
flare
flared
flare-up
flash
flashback
flash card
flasher
flash flood
flashlight
flashy
flask
flat
flatly
flatten
flatter
flatterer
flattering
flattery
flatulence
flaunt
flavor
flavored
flavoring
flaw
flawed
flawless
flawlessly
flea
flea market
fleck
fled
fledgling
flee
fleece
fleet
fleeting
flesh
fleshy
flew
flex
flexibility
flexible
flextime
flick
flicker
flier
flight
flight attendant
flighty
flimsy
flinch
fling
flint
flip
flip-flop
flip out
flippant
flipper
flip side
flirt
flirtation
flirtatious
flit
float
flock
flog
flogging
flood
floodgate
floodlight
floodlit
floor
flooring
floor plan
floozy
flop
flophouse
floppy
floppy disk
flora
floral
florid
florist
floss
flotilla
flounce
flounder
flour
flourish
flout
flow
flow chart
flower
flowerbed
flowered
flowerpot
flowery
flown
fl. oz.
flu
flub
fluctuate
fluctuation
flue
fluency
fluent
fluently
fluff
fluffy
fluid
fluidity
fluid ounce
fluids
fluke
flung
flunk
flunky
fluorescent
fluoride
flurry
flush
flushed
fluster
flustered
flute
flutist
flutter
flux
fly
fly ball
fly-by-night
flying
flying saucer
flyswatter
FM
foal
foam
foam rubber
foamy
focal point
foci
focus
fodder
foe
fog
fogbound
foggy
foghorn
fogy
foible
foil
foist
fold
folder
foliage
folk
folklore
folk music
folks
folksy
follicle
follow
follower
following
follow-up
folly
foment
fond
fondle
fondly
fondness
font
food
food poisoning
food processor
food stamp
foodstuff
fool
foolhardy
foolish
foolishly
foolishness
foolproof
foot
footage
football
footbridge
foothill
foothold
footing
footlights
footlocker
footloose
footnote
footpath
footprint
footsie
footstep
footwear
footwork
for
forage
foray
forbade
forbear
forbearance
forbid
forbidden
forbidding
forbore
forborne
force
forced
force-fed
force-feed
forceful
forcefully
forceps
forcible
forcibly
ford
fore
forearm
foreboding
forecast
foreclose
foreclosure
forefinger
forefront
foreground
forehand
forehead
foreign
foreigner
foreign exchange
foreman
foremost
forensic
foreplay
forerunner
foresaw
foresee
foreseeable
foreseen
foreshadow
foresight
foreskin
forest
forestall
forestry
foretaste
foretell
forethought
foretold
forever
forewarn
foreword
forfeit
forgave
forge
forger
forgery
forget
forgetful
forgetfulness
forget-me-not
forgivable
forgive
forgiven
forgiveness
forgiving
forgo
forgone
forgot
forgotten
fork
forked
forklift
forlorn
form
formal
formaldehyde
formality
formalize
formally
format
formation
formative
former
formerly
formidable
formidably
formless
form letter
formula
formulae
formulate
formulation
fornicate
fornication
forsake
forsaken
forsook
forswear
forswore
forsworn
fort
forte
forth
forthcoming
forthright
fortieth
fortification
fortify
fortitude
fortress
fortuitous
fortunate
fortunately
fortune
fortune cookie
fortune teller
forty
forum
forward
forwarding address
forward-looking
forwards
forwent
fossil
fossil fuel
fossilize
foster
fought
foul
foul ball
foul play
found
foundation
founder
founding father
foundry
fountain
fountain pen
four
four-leaf clover
four-letter word
fourteen
fourteenth
fourth
fourthly
Fourth of July
four-wheel drive
fowl
fox
foxhole
foxtrot
foxy
foyer
fracas
fraction
fractional
fractionally
fractious
fracture
fragile
fragility
fragment
fragrance
fragrant
frail
frailty
frame
framework
franc
franchise
frank
frankfurter
frankly
frankness
frantic
frantically
frat
fraternal
fraternity
fraternize
fraud
fraudulent
fraudulently
fraught
fray
freak
freak out
freckle
freckled
free
freebie
freedom
free enterprise
free-for-all
freehand
freelance
freelancer
freeload
freeloader
freely
free market
free-range
free speech
freethinker
freethinking
freeway
freewheeling
free will
freeze
freeze-dried
freezer
freezing
freezing point
freight
freighter
freight train
French
French bread
French fry
French toast
frenetic
frenzied
frenzy
frequency
frequent
frequently
fresh
freshen
freshly
freshman
freshness
freshwater
fret
fretful
Freudian
Fri.
friar
friction
Friday
fridge
fried
friend
friendless
friendliness
friendly
friendship
fries
frieze
frigate
fright
frighten
frightened
frightening
frighteningly
frightful
frigid
frigidity
frill
frilly
fringe
fringe benefit
Frisbee
frisk
frisky
fritter
frivolity
frivolous
frivolously
frizz
frizzy
fro
frog
frolic
from
frond
front
frontage
frontal
frontier
frontiers
front man
frost
frostbite
frostbitten
frosted
frosting
frosty
froth
frothy
frown
froze
frozen
frugal
frugality
frugally
fruit
fruitcake
fruit fly
fruitful
fruition
fruitless
fruitlessly
fruits
fruity
frumpy
frustrate
frustrated
frustrating
frustration
fry
frying pan
ft.
fuck
fucked up
fucker
fucking
fudge
fuel
fugitive
fulcrum
fulfill
fulfilled
fulfilling
fulfillment
full
full-blown
full-fledged
full house
full-length
full moon
full-scale
full-time
fully
fumble
fume
fumes
fumigate
fumigation
fun
function
functional
functionally
fund
fundamental
fundamentalism
fundamentalist
fundamentally
fundamentals
funding
fund-raising
funds
funeral
funeral director
funeral home
fungal
fungi
fungus
funk
funky
funnel
funnel cloud
funnies
funnily
funny
funny bone
fur
furious
furiously
furl
furlong
furnace
furnish
furnished
furnishings
furniture
furor
furrow
furry
further
furthermore
furthest
furtive
furtively
fury
fuse
fuse box
fuselage
fusion
fuss
fussy
futile
futilely
future
future tense
futuristic
fuzz
fuzzy
FYI

ไม่มีความคิดเห็น: