วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

M

Alan Beale's Core Vocabulary - M (1138 Words)

ma
M.A.
ma'am
macabre
macaroni
Mace
machete
machine
machine gun
machinery
machinist
macho
mackerel
macro
macrocosm
mad
madam
madden
maddening
maddeningly
made
madhouse
madly
madman
madness
maelstrom
Mafia
magazine
magenta
maggot
magic
magical
magically
magician
Magic Marker
magistrate
magnanimity
magnanimous
magnate
magnesium
magnet
magnetic
magnetic tape
magnetism
magnetize
magnification
magnificence
magnificent
magnificently
magnify
magnifying glass
magnitude
magnolia
magpie
mahogany
maid
maiden
maiden name
maiden voyage
maid of honor
mail
mailbox
mailing
mailing list
mailman
mail order
maim
main
main drag
mainframe
mainland
mainly
mainstay
mainstream
maintain
maintenance
maintenance man
majestic
majestically
majesty
major
majority
major-league
majorly
make
make-believe
maker
makeshift
makeup
making
malady
malaise
malaria
male
male chauvinism
male chauvinist
malevolence
malevolent
malfunction
malice
malicious
maliciously
malign
malignancy
malignant
mall
mallard
mallet
malnourished
malnutrition
malpractice
malt
malted milk
mama
mammal
mammoth
man
manacle
manage
manageable
management
manager
managerial
Mandarin
mandarin
Mandarin Chinese
mandarin orange
mandate
mandatory
mane
maneuver
maneuvers
mange
manger
mangle
mango
mangrove
mangy
manhandle
manhole
manhood
manhunt
mania
maniac
maniacal
manic
manicure
manicurist
manifest
manifestation
manifesto
manifold
manipulate
manipulation
manipulative
mankind
manliness
manly
man-made
manned
mannequin
manner
mannerism
manners
mannish
manor
manpower
mansion
manslaughter
mantel
mantelpiece
mantle
mantra
manual
manually
manufacture
manufacturer
manufacturing
manure
manuscript
many
Maori
map
maple
mar
Mar.
marathon
marble
marbles
March
march
Mardi Gras
mare
margarine
margin
marginal
marginally
margin of error
marijuana
marina
marinade
marinate
Marine
marine
Marine Corps
mariner
marionette
marital
marital status
maritime
mark
markdown
marked
marker
market
marketability
marketable
marketer
marketing
marketplace
market research
marking
marksman
markup
marmalade
maroon
marooned
marquee
marriage
married
marrow
marry
Mars
marsh
marshal
marshmallow
marshy
marsupial
mart
martial
martial art
martial law
Martian
martyr
martyrdom
marvel
marvelous
Marxism
Marxist
masc.
mascara
mascot
masculine
masculinity
mash
mask
masking tape
masochism
masochist
masochistic
Mason
mason
masonry
masquerade
Mass
mass
massacre
massage
masses
masseur
masseuse
massive
mass media
mass-produce
mass production
mast
master
masterful
master key
mastermind
master of ceremonies
masterpiece
master plan
master's degree
mastery
masturbate
masturbation
mat
match
matchbook
matchbox
matchless
matchmaker
matchmaking
matchstick
mate
material
materialism
materialist
materialistic
materialize
maternal
maternity
math
mathematical
mathematically
mathematician
mathematics
matinee
matriarch
matriarchal
matriarchy
matriculate
matrimonial
matrimony
matron
matronly
matron of honor
matte
matted
matter
matting
mattress
mature
maturity
maudlin
maul
mausoleum
mauve
maverick
mawkish
max
max.
maxim
maximize
maximum
May
may
maybe
mayday
May Day
mayhem
mayo
mayonnaise
mayor
maze
MB
M.B.A.
McCoy
M.D.
me
meadow
meager
meal
mealtime
mealy-mouthed
mean
meander
meaning
meaningful
meaningfully
meaningless
means
meant
meantime
meanwhile
measles
measly
measurable
measure
measurement
measuring cup
meat
meatball
meatloaf
meaty
Mecca
mecca
mechanic
mechanical
mechanically
mechanics
mechanism
mechanization
mechanize
med
medal
medalist
medallion
meddle
meddler
meddlesome
media
median
mediate
mediation
mediator
Medicaid
medical
medical examiner
medically
Medicare
medicated
medication
medicinal
medicine
medieval
mediocre
mediocrity
meditate
meditation
Mediterranean
medium
medley
meek
meekly
meekness
meet
meeting
meetinghouse
meg
megabyte
megalomania
megalomaniac
megaphone
megaton
melancholy
meld
melee
mellow
melodic
melodious
melodrama
melodramatic
melody
melon
melt
meltdown
melting pot
member
membership
membrane
memento
memo
memoirs
memorabilia
memorable
memorably
memoranda
memorandum
memorial
Memorial Day
memorize
memory
men
menace
menacing
menagerie
mend
menial
meningitis
menopause
menorah
men's room
menstrual
menstruate
menstruation
mental
mentality
mentally
menthol
mention
mentor
menu
meow
mercenary
merchandise
merchant
merciful
mercifully
merciless
mercilessly
Mercury
mercury
mercy
mercy killing
mere
merely
merge
merger
meridian
meringue
merit
mermaid
merrily
merriment
merry
merry-go-round
mesh
mesmerize
mess
message
messenger
mess hall
Messiah
Messrs.
messy
met
metabolic
metabolism
metal
metallic
metallurgist
metallurgy
metamorphoses
metamorphosis
metaphor
metaphorical
metaphorically
metaphysical
metaphysics
mete
meteor
meteoric
meteorite
meteorological
meteorologist
meteorology
meter
meter maid
methadone
methane
method
methodical
methodically
Methodist
methodological
methodology
meticulous
meticulously
metric
metric system
metro
metropolis
metropolitan
mettle
Mexican
mezzanine
mg:
mi.
mice
microbe
microbiology
microchip
microcosm
microfiche
microfilm
microorganism
microphone
microprocessor
microscope
microscopic
microwave
midair
midday
middle
middle age
middle-aged
Middle Ages
Middle America
middle class
Middle East
middleman
middle name
middle-of-the-road
middle school
midget
midnight
midriff
midst
midsummer
midterm
midway
midweek
Midwest
Midwestern
midwife
midwinter
midwives
miffed
might
mighty
migraine
migrant
migrate
migration
migratory
mike
mild
mildew
mildly
mildness
mile
mileage
miles
milestone
milieu
militancy
militant
militarism
military
militate
militia
milk
milk chocolate
milkman
milk shake
milky
Milky Way
mill
millennia
millennium
milligram
milliliter
millimeter
milliner
millinery
million
millionaire
millionth
mime
mimic
mimicry
min.
mince
mincemeat
mind
mind-boggling
mindful
mindless
mine
minefield
miner
mineral
mineral water
mingle
mini
miniature
minimal
minimally
minimize
minimum
minimum wage
mining
miniseries
miniskirt
minister
ministerial
ministry
minivan
mink
minnow
minor
minority
minstrel
mint
minty
minus
minuscule
minus sign
minute
minutes
miracle
miraculous
miraculously
mirage
mire
mirror
mirth
misadventure
misappropriate
misappropriation
misbehave
misbehavior
misc.
miscalculate
miscalculation
miscarriage
miscarriage of justice
miscarry
miscellaneous
mischief
mischievous
mischievously
misconception
misconduct
misconstrue
misdemeanor
miser
miserable
miserably
misery
misfit
misfortune
misgiving
misguided
mishap
misinform
misinterpret
misinterpretation
misjudge
misjudgment
mislead
misleading
misled
mismanage
mismanagement
mismatch
misnomer
misogynist
misogyny
misplace
misplaced
misprint
mispronounce
mispronunciation
misquote
misread
misreading
misrepresent
misrepresentation
Miss
miss
missile
missing
mission
missionary
misspell
misspelling
misspent
misstep
mist
mistake
mistaken
mistakenly
mister
mistletoe
mistook
mistreat
mistreatment
mistress
mistrial
mistrust
misty
misunderstand
misunderstanding
misunderstood
misuse
mite
mitigate
mitigating
mitigation
mitt
mitten
mix
mixed
mixed marriage
mixed-up
mixer
mixture
mix-up
ml:
mm:
mo.
moan
moat
mob
mobile
mobile home
mobility
mobilization
mobilize
moccasin
mock
mockery
mockingbird
modal
mode
model
modeling
modem
moderate
moderately
moderation
moderator
modern
modernity
modernization
modernize
modest
modestly
modesty
modicum
modification
modifier
modify
modular
modulate
modulation
module
mohair
moist
moisten
moisture
moisturizer
molar
molasses
mold
molding
moldy
mole
molecular
molecule
molest
molestation
molester
mollify
mollusk
molt
molten
mom
moment
momentarily
momentary
momentous
momentum
momma
mommy
Mon.
monarch
monarchy
monastery
monastic
Monday
monetary
money
money market
money order
mongrel
moniker
monitor
monk
monkey
monkey wrench
mono
monochrome
monogamous
monogamy
monogram
monogrammed
monolingual
monolith
monolithic
monologue
mononucleosis
monopolization
monopolize
monopoly
monorail
monosyllable
monotone
monotonous
monotonously
monotony
monsoon
monster
monstrosity
monstrous
montage
month
monthly
monument
monumental
moo
mooch
mood
moodily
moodiness
moody
moon
moonbeam
moonlight
moonlighting
moonlit
moor
mooring
moose
moot
mop
mope
moped
moral
morale
moralist
moralistic
morality
morally
morals
moral support
morass
moratorium
morbid
more
moreover
mores
morgue
Mormon
morning
morning sickness
moron
moronic
morose
morphine
Morse code
morsel
mortal
mortality
mortally
mortar
mortarboard
mortgage
mortician
mortification
mortify
mortifying
mortuary
mos.
mosaic
mosque
mosquito
moss
mossy
most
mostly
motel
moth
mothball
moth-eaten
mother
motherboard
motherfucker
motherhood
mother-in-law
motherly
Mother Nature
Mother's Day
mothers-in-law
mother tongue
motif
motion
motionless
motion picture
motivate
motivated
motivation
motive
motley
motor
motorbike
motorboat
motorcade
motorcycle
motorcyclist
motor home
motorist
motorized
motormouth
motor vehicle
mottled
motto
mound
Mount
mount
mountain
mountain bike
mountaineer
mountaineering
mountain lion
mountainous
mountainside
mounted
mounting
mourn
mourner
mournful
mournfully
mourning
mouse
mousse
mousy
mouth
mouthful
mouthpiece
mouthwash
mouth-watering
movable
move
movement
movements
mover
movie
movies
movie theater
moving
moving van
mow
mower
mown
mpg:
mph:
Mr.
Mrs.
MS
Ms.
Mt.
much
muck
mucous
mucus
mud
muddle
muddled
muddy
mudslide
mudslinging
muff
muffin
muffle
muffled
muffler
mug
mugger
mugging
muggy
Muhammad
mulatto
mulch
mule
mull
multicultural
multilateral
multimedia
multimillionaire
multiple
multiple-choice
multiple sclerosis
multiplex
multiplication
multiplicity
multiply
multitude
mumble
mumbo jumbo
mummify
mummy
mumps
munch
munchies
mundane
municipal
municipality
munitions
mural
murder
murderer
murderous
murky
murmur
muscle
muscular
muse
museum
mush
mushroom
mushy
music
musical
musician
musing
musk
musket
Muslim
muss
mussel
must
mustache
mustang
mustard
muster
mustn't
musty
mutability
mutable
mutant
mutate
mutation
mute
muted
mutely
mutilate
mutilation
mutinous
mutiny
mutt
mutter
mutton
mutual
mutual fund
mutually
Muzak
muzzle
my
myopic
myriad
myself
mysterious
mysteriously
mystery
mystic
mystical
mysticism
mystify
mystifying
mystique
myth
mythical
mythological
mythology

ไม่มีความคิดเห็น: