วันจันทร์ที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551

J

Alan Beale's Core Vocabulary - J (197 Words)

jabber
jack
jackal
jackass
jacket
jackhammer
jack-in-the-box
jackknife
jackknives
jack-of-all-trades
jack-o'-lantern
jackpot
Jacuzzi
jade
jaded
jagged
jaguar
jail
jailer
jalopy
jam
jamb
jamboree
jammed
Jan.
Jane Doe
jangle
janitor
January
Japanese
jar
jargon
jaundice
jaundiced
jaunt
jauntily
jaunty
javelin
jaw
jaws
jaywalker
jazz
jazzy
jealous
jealously
jealousy
jeans
Jeep
jeer
jeez
Jell-O
jelly
jellyfish
jeopardize
jeopardy
jerk
jerkily
jerky
jersey
jest
jester
Jesus
Jesus Christ
jet
jet black
jet engine
jet lag
jet-lagged
jet-propelled
jet propulsion
jet set
jet setter
jettison
jetty
Jew
jewel
jeweled
jeweler
jewelry
Jewish
jibe
jiffy
jig
jigger
jiggle
jigsaw puzzle
jilt
jingle
jinx
jinxed
jitters
jittery
jive
job
jobless
joblessness
jock
jockey
jockstrap
jocular
jocularity
jog
jogger
jogging
john
John Doe
join
joint
jointly
joint venture
joke
joker
jolly
jolt
jostle
jot
journal
journalism
journalist
journey
jovial
jowls
joy
joyful
joyfully
joyfulness
joyous
joyously
joyride
joyrider
joyriding
joystick
Jr.
jubilant
jubilation
Judaism
judge
judgment
judgmental
Judgment Day
judicial
judiciary
judicious
judiciously
jug
juggle
juggler
jugular
juice
juicy
jukebox
Jul.
July
jumble
jumbled
jumbo
jump
jumper
jumper cable
jump rope
jump-start
jumpsuit
jumpy
Jun.
junction
juncture
June
jungle
Junior
junior
junior college
junior high school
junk
junket
junk food
junkie
junk mail
junkyard
junta
Jupiter
jurisdiction
juror
jury
just
justice
justice of the peace
justifiable
justifiably
justification
justified
justify
justly
jut
juvenile
juvenile delinquent
juxtapose
juxtaposition

ไม่มีความคิดเห็น: