วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

wordlist XYZ

X Y Z X Y Z X Y Z

xenophobia
xenophobic
Xerox
XL
Xmas
X-rated
x-ray
xylophone
yacht
yak
y'all
yam
Yank
yank
Yankee
yap
yard
yard sale
yardstick
yarmulke
yarn
yawn
yd.
yeah
year
yearbook
yearling
yearly
yearn
yearning
years
yeast
yell
yellow
yellowish
Yellow Pages
yelp
yen
yep
yes
yesterday
yet
Yiddish
yield
yippee
YMCA
yo
yodel
yoga
yogurt
yoke
yokel
yolk
Yom Kippur
yonder
you
you'd
you'll
young
youngster
your
you're
yours
yourself
yourselves
youth
youthful
youth hostel
you've
yo-yo
yr.
yrs.
yuck
yucky
Yuletide
yum
yummy
yuppie
YWCA
zany
zap
zeal
zealous
zealously
zebra
zero
zest
zigzag
zillion
zinc
zip
ZIP code
zipper
zit
zodiac
zombie
zone
zoo
zoological
zoologist
zoology
zoom
zoom lens
zucchini

ไม่มีความคิดเห็น: