วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

wordlist L

L L L L L

lab
label
labor
laboratory
labor camp
Labor Day
laborer
laborious
laboriously
labor union
labyrinth
lace
lacerate
laceration
lack
lacking
lackluster
lacquer
lacy
lad
ladder
laden
ladies' room
ladle
lady
ladybug
lag
lagoon
laid
laid-back
lain
lair
lake
lamb
lame
lame duck
lament
lamentable
laminate
lamp
lampoon
lampshade
lance
land
landfill
landing
landing strip
landlady
landlocked
landlord
landmark
land mine
landowner
landscape
landslide
lane
language
language laboratory
languid
languish
languorous
lanky
lantern
lap
lapel
lapse
laptop
larceny
lard
large
largely
large-scale
lark
larva
larvae
laryngitis
larynx
lascivious
laser
laser printer
lash
lasso
last
last-ditch
lasting
lastly
last name
latch
late
lately
latent
later
lateral
latest
latex
lather
Latin
Latina
Latin America
Latin American
Latino
latitude
latrine
latter
laudable
laugh
laughable
laughingstock
laughter
launch
launch pad
launder
Laundromat
laundry
laundry room
laureate
laurel
lava
lavatory
lavender
lavish
law
law-abiding
law enforcement
lawful
lawless
lawlessness
lawmaker
lawn
lawn mower
lawsuit
lawyer
lax
laxative
laxity
lay
layaway
layer
layman
layoff
layout
layover
lazily
laziness
lazy
lb.
lead
leader
leadership
leading
leaf
leaflet
leafy
league
leak
leakage
leaky
lean
leaning
leap
leapfrog
leapt
leap year
learn
learned
learning
learning disability
lease
leash
least
leather
leathery
leave
leaves
lecherous
lectern
lecture
lecturer
led
ledge
ledger
leech
leek
leer
leery
leeway
left
left field
left-hand
left-handed
leftovers
left wing
left-wing
leg
legacy
legal
legality
legalize
legally
legal pad
legal-size
legend
legendary
leggings
leggy
legibility
legible
legibly
legion
legislate
legislation
legislative
legislator
legislature
legit
legitimacy
legitimate
legitimately
leisure
leisurely
lemon
lemonade
lend
lender
length
lengthen
lengthwise
lengthy
leniency
lenient
leniently
lens
Lent
lent
lentil
Leo
leopard
leotard
leper
leprosy
leprous
lesbian
lesbianism
less
lessen
lesser
lesson
let
letdown
lethal
lethally
lethargic
lethargy
let's
letter
letter carrier
letterhead
letter-size
lettuce
letup
leukemia
levee
level
levelheaded
lever
leverage
levitate
levitation
levity
levy
lewd
lexical
lexicon
liability
liable
liaise
liaison
liar
lib
libel
libelous
liberal
liberal arts
liberalism
liberalize
liberally
liberate
liberated
liberation
liberty
libido
Libra
librarian
library
lice
license
license plate
lichen
lick
lickety-split
licking
licorice
lid
lie
lie detector
lien
lieu
lieutenant
life
life-and-death
lifeboat
life buoy
life cycle
life expectancy
lifeguard
life insurance
life jacket
lifeless
lifelike
lifeline
lifelong
life preserver
lifesaver
life-size
life span
lifestyle
life support
life-threatening
lifetime
lift
liftoff
ligament
light
light bulb
lighten
lighter
light-headed
lighthearted
lighthouse
lighting
lightly
lightness
lightning
lightweight
light-year
likable
like
likelihood
likely
like-minded
liken
likeness
likewise
liking
lilac
lilt
lily
lima bean
limb
limbo
lime
limelight
limerick
limit
limitation
limitations
limited
limiting
limo
limousine
limp
linchpin
line
lineage
linear
lined
linen
linens
liner
lines
lineup
linger
lingerie
lingo
linguist
linguistic
linguistics
liniment
lining
link
linkage
linoleum
lint
lion
lip
lip-read
lipstick
lip-synch
liquefy
liqueur
liquid
liquidate
liquidation
liquor
liquor store
lisp
list
listen
listener
listing
listless
listlessly
list price
lit
litany
lite
liter
literacy
literal
literally
literary
literate
literature
lithe
litigate
litigation
litmus test
litter
litterbug
little
Little League
liturgical
liturgy
livable
live
livelihood
lively
liven
liver
lives
livestock
livid
living
living room
living will
lizard
llama
Ln.
load
loaded
loads
loaf
loafer
loan
loan shark
loath
loathe
loathing
loathsome
loaves
lob
lobby
lobbyist
lobe
lobster
local
local anesthetic
locale
locality
localized
locally
local time
locate
location
lock
locker
locker room
locket
locksmith
locomotive
locust
lodge
lodging
loft
lofty
log
logbook
logging
logic
logical
logically
logistical
logistics
logjam
logo
loincloth
loiter
loll
lollipop
lone
loneliness
lonely
loner
lonesome
long
long-distance
longevity
longhand
longing
longingly
longitude
longitudinal
long johns
long jump
long-lived
long-range
longshoreman
long shot
long-standing
long-suffering
long-term
longtime
long-winded
look
lookalike
lookout
looks
loom
loony
loop
loophole
loose
loose-leaf
loosely
loosen
loot
looter
lop
lope
lopsided
Lord
lord
Lord's Prayer
lore
lose
loser
loss
lost
lost-and-found
lot
lotion
lots
lottery
loud
loudly
loudmouth
loudmouthed
loudness
loudspeaker
lounge
louse
lousy
lovable
love
love affair
loveliness
lovely
lover
lovers
love seat
lovesick
love story
loving
lovingly
low
lowbrow
low-cal
lowdown
lower
lowercase
lower-class
low-key
lowly
low-lying
low-paid
low tide
loyal
loyally
loyalty
lozenge
LSD
lubricant
lubricate
lubrication
lucid
lucidity
lucidly
luck
luckily
lucky
lucrative
ludicrous
ludicrously
lug
luggage
luggage rack
lugubrious
lukewarm
lull
lullaby
lumber
lumbering
lumberjack
lumberyard
luminary
luminous
lump
lump sum
lumpy
lunacy
lunar
lunatic
lunch
lunchbox
luncheon
lunchtime
lung
lunge
lurch
lure
lurid
luridly
lurk
luscious
lush
lust
luster
lustrous
lusty
Lutheran
luxuriant
luxuriate
luxurious
luxuriously
luxury
lying
lynch
lynching
lyric
lyrical
lyricist
lyrics

ไม่มีความคิดเห็น: