วันอังคารที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2551

wordlist K

K K K K K


kaleidoscope
kangaroo
kaput
karat
karate
karma
kayak
keel
keen
keenly
keenness
keep
keeper
keeping
keepsake
keg
kennel
kept
kernel
kerosene
ketchup
kettle
key
keyboard
keyhole
keynote
key ring
kg:
khaki
khakis
kick
kickback
kickoff
kid
kiddie
kiddo
kidnap
kidnapper
kidnapping
kidney
kidney bean
kill
killer
killing
kiln
kilo
kilobyte
kilogram
kilometer
kilowatt
kilt
kimono
kin
kind
kindergarten
kindergartner
kindhearted
kindle
kindling
kindly
kindness
kindred
kinfolk
king
kingdom
kingfisher
kingpin
king-size
kink
kinky
kiosk
kiss
kit
kitchen
kite
kitten
kitty
kiwi
Kleenex
kleptomaniac
klutz
klutzy
km:
knack
knapsack
knead
knee
kneecap
knee-deep
knee-high
kneel
knelt
knew
knickers
knickknack
knife
knight
knit
knitting
knitting needle
knives
knob
knobby
knock
knockdown-dragout
knocker
knockout
knoll
knot
knotty
know
know-how
knowing
knowingly
know-it-all
knowledge
knowledgeable
knowledgeably
known
knuckle
KO
koala
Koran
Korean
kosher
kowtow
kudos
kung fu
kW
Kwanzaa

ไม่มีความคิดเห็น: